Menu

Elkontroll

Elkontroll/ termografering iht. NEK405

Elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Vi utfører både elkontroll av bolig og næring/landbruksbygg med termografering. 

Nå er det også krav i KSL at alle landbruksbygg skal ha en sertifisert kontroll minimum hvert 3. år.

Har du over 30 storfe/sau er det også krav til termografering. For hest og gris gjelder andre antall dyr.

De fleste forsikringsselskaper gir betydelig rabatt på forsikringspremien ved gjennomført el. kontroll.

Vår kontrollør er Nemko sertifisert på El.kontroll bolig, næring/landrbruk og elektrotermografi. Ta kontakt for bestilling av kontroll.